Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT (WWW.AFREEDOMADVENTURE.NL)

Dit is het privacystatement van A freedom adventure / Elk Idee. Elk Idee is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65377427. A freedom adventure houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS, GRONDSLAG EN DOELEINDEN

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

 • indien je onze website bezoekt: een aantal functionele cookies om bv. jouw akkoord voor het plaatsen van cookies op te slaan en te registreren of onze nieuwsbrief pop up al aan jou is getoond;
 • wanneer jeper via e-mail contact met ons zoekt: jouw naam, jouw (e-mail)adres en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden;
 • indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen A freedom adventure en over onze diensten. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven via een link in de betreffende mailing.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving):

 • verwerken wij door middel van het plaatsen van analytische cookies, jouw unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van jouw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.
 • worden zogenaamde affiliate cookies op jouw computer geplaatst. Hiermee kunnen onze affiliates (partners, zoals Bol.com) nagaan of wij recht hebben op een vergoeding bij een aankoop die door jou wordt gedaan nadat je onze website hebt bezocht; en
 • kunnen wij naar aanleiding van verzoeken van derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties,overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan, indien A freedom adventure daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Indien je onze website bezoekt, geef je bij onze cookiemelding aan dat je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies van derden, die:

 • gegevens verwerken m.b.t. de websites die je hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van jouw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen de advertenties van A freedom adventure zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw profiel. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.Meer over de gegevensverwerking door middel van deze cookies kun je hieronder lezen.

Het maken van onze website kost veel tijd en geld. Wij verdienen dat onder meer terug door gepersonaliseerde advertenties aan je te tonen. Wij hebben er daarom voor gekozen, het niet mogelijk te maken onze website te bezoeken zonder toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van bovengenoemde cookies.

Let op: Wanneer jij jouw toestemming ten aanzien van de verwerking van bepaalde persoonsgegevens intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van jouw gegevens, toen die toestemming er nog wel was.

COOKIES

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar jouw browser wordt verstuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van jouw computer. We plaatsen de onderstaande soorten cookies.

Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan. Het gaat hier om het volgende cookie.

Cookie consent tool

De cookie consent tool zorgt ervoor dat jij als bezoeker geïnformeerd wordt over cookies en slaat op dat de cookiemelding aan jouw getoond is en dat je daarmee akkoord bent gegaan.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om de website te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers en om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de website veel bekeken worden. Dit zorgt ervoor dat we onze website kunnen aanpassen en verbeteren. Zo kunnen we verschillende ontwerpen van een website testen om het gebruik voor jou eenvoudiger te maken. De gegevens die volgen uit de analyse worden niet met derden gedeeld.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan A freedom adventure de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

A freedom adventure heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. en Google Analytics conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld. Daarbij heeft A freedom adventure gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt zij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Heatmap

Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van  cookies van Heatmap. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld, kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. Deze cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Heatmap code staat. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina’s van onze website en sessies te volgen.

Cookies voor advertenties (tracking cookies van derden)

Wanneer je onze website bezoekt, worden door derden cookies op jouw apparatuur geplaatst om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die de partijen van wie de cookies afkomstig zijn van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen.

Deze cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het tonen van gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op eerder bezoeken aan onze website;
 • het op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties tonen van aangepaste advertenties;
 • het inzichtelijk maken van de effectiviteit van de ingezette media;
 • het bepalen van de hoogte van de advertentiekosten; en
 • het meten van (pagina) bezoekersaantallen.

Wij hebben de volgende partijen toegestaan cookies te plaatsen via onze website:

 • Google diensten;

De bovengenoemde partijen kunnen de door de cookies verzamelde gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij hebben daar geen invloed op. Meer informatie over hoe deze partijen met uw gegevens omgaan, lees je in de privacyverklaringen van deze partijen:

Affiliate cookies

A freedom adventure is aangesloten bij een aantal affiliate programma’s. Wanneer je als bezoeker op een affiliate link klikt, kom je op een website via een speciale link. Koop je iets tijdens de cookie opslagperiode (1 tot 30 dagen) dan krijgen wij een kleine vergoeding zonder extra kosten voor jou. Dit werkt via zogenaamde affiliate cookies.In sommige gevallen wordt door onze affiliate partner ook een cookie geplaatst om te zien hoe vaak de pagina waarop hun advertentie is geplaatst, is bezocht.

Onze affiliate partnerszijn: Bol.com, Tradetracker, Awin, Booking.com, Impact Radius, Daisycon, Tradedoubler, Tiqets, Get your guide en Klook.

DERDEN

Jouw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door A freedom adventure ingeschakelde hostingpartijen,mailproviders (Mailchimp) en data-analysebedrijven.

BEWAARTERMIJN

A freedom adventure bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen zes maanden zijn nadat jouw verzoek is afgehandeld, tenzij jij je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen jouw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijn van de door ons gebruikte cookies geldt dat deze per cookie verschilt. De bewaartermijn loopt van de duur van een sessie tot 20,5 jaar. Bij sommige browsers (waaronder Chrome) kun je zelf (door te klikken op het slotje links van de adresbalk) per cookie nagaan hoe lang deze wordt bewaard.

In jouw browserinstellingen kun je voorkomen dat er cookies worden geplaatst en geplaatste cookies ook zelf wissen. Hieronder lees je per browser hoe dit werkt:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

BEVEILIGING

De beveiliging van jouw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van A freedom adventure te waarborgen.

RECHTEN

De AVG verstrekt aan jou, ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

Inzage

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij over jou verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.

Correctie

Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben opgeslagen, dan heb je het recht deze gegevens te laten corrigeren.

Verwijdering

Je hebt het recht jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met o.a. fiscale verplichtingen.

Beperking

Je hebt het recht de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door jou ingesteld bezwaar.

Bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover dat op jouw specifieke situatie ziet.

Je kunt je eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij A freedom adventure via onderstaande contactgegevens. A freedom adventure zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

VRAGEN, KLACHTEN EN WIJZIGING VAN DIT STATEMENT

Indien je nog vragen hebt over dit Privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via: start@afreedomadventure.nl

Je heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door A freedom adventure. Deze klacht kun je indienen bij A freedom adventure zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Dit privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vind je altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 26-04-2020

Wil jij ook je droomleven waarmaken?
Ontvang dan onze exclusieve tips en tricks gratis in je mail!

Wil jij ook je droomleven waarmaken?

Ontvang dan onze exclusieve tips en tricks gratis in je mail!

Gelukt! Je ontvangt onze exclusieve tips en tricks nu in je mail